Welcome to Chinese Journal of Ecology! Today is Share:

Online First

  Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.
  Please wait a minute...
  For Selected: Toggle Thumbnails
  The photosynthesis characteristics and instantaneous wateruse efficiency of Capsicum annuum under different light conditions.
  ZHONG Ping-an, SHAO Dong, HUANG Ying-jin, WANG Qiang, YANG Xiao-long, YE Zi-piao
  cje   
  cje   
  The effects of nanoTiO2 on seed germination, seedling growth and physiology of Chinese fir.
  LI Yan-juan1,2, ZHUANG Zheng1,2, LIU Qing-qing1,2, SHANG Tian-she1, HUANG Qin-zhong3, ZOU Jia-yong4, LIU Bo1,2*
  cje   
  Carbon storage, carbon density and spatial distribution of forest ecosystems in Hunan Province.
  LIU Xi-qiao1,4, LIANG Meng-jie5, CHEN Long-chi1,3, WANG Si-long1,3*, ZHENG Wen-hui1,4, YU Xin1,4, LI Ren-shan1,4, ZHANG Guang-jie1,4, WANG Fu-sheng2, YANG Hai-jun2
  cje   
  Fine root biomass of artificial forests in loess hilly region and its influencing factors.
  DAI Yin-yue, SUN Ping-sheng, KANG Di, DENG Jian, REN Cheng-jie, YANG Gai-he, HAN Xin-hui, FU Guang-jun
  cje   
  Effects of forest conversion on carbon and nitrogen storage and distribution of the aboveground part of trees and soil.
  LIU Jun, XUE Li, TIAN Di, XU Wen-bin, TANG Xing-hao, XI Dan, QIU Qing-yan, HU Ya-lin
  cje